Liên hệ

Đăng vào 22/03/2017 00:00:00}

TRUNG TÂM THÔNG TIN –THƯ VIỆN

Địa chỉ:  Tòa nhà D  -  87  Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: thuvien@hlu.edu.vn

Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

Cổng thông tin: thuvien.hlu.edu.vn

ĐIỆN THOẠI  LIÊN  HỆ:

  1. Phòng Giám đốc:  04. 37730474
  2. Quầy Lễ tân: 04. 37734549
  3. Phòng đọc 1: 04. 37731465
  4. Phòng đọc 2: 04. 37734787
  5. Phòng Bổ sung – Biên mục: 04. 37730301
  6. Phòng Thông tin:  04. 37731632