Phòng thảo luận nhóm

Đăng vào 05/04/2017 00:00:00}

* Phòng Thảo luận nhóm (D401)

*  Thời gian phục vụ: Từ thứ hai - thứ sáu:

+ Sáng  : 8h00’ – 11h30’

+ Chiều : 13h30’ – 17h

*  Địa điểm đăng kí sử dụng: Phòng Thông tin (D302)