Thông báo Chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law Collection”

Đăng vào 04/04/2017 11:58:09}

Kính gửi: Quý Bạn đọc!
     Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 10/04/2017, Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến
Heinonline cung cấp chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law
Collection” cho bạn đọc của Trung tâm Thông tin – Thư viện.
Bạn đọc truy cập qua mạng wifi, hệ thống máy tính tại Thư viện và các Phòng, Khoa,
Trung tâm trong toàn trường qua đường link: http://heinonline.org/HOL/Welcome
     Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ:
http://thuvien.hlu.edu.vn/introduction.aspx?mnuid=164&contentid=112
     Trong quá trình khai thác bộ sưu tập, Trung tâm rất mong nhận được ý kiến phản
hồi của quý Bạn đọc thông qua Phiếu khảo sát tại địa chỉ :
https://docs.google.com/forms/d/1RwgfGzJCwAkcroo9pjSkMp9NtUKV20_Mfk1m
W7V5W2w/edit
. Đây là một trong các cơ sở để Trung tâm nghiên cứu, đề xuất phát
triển vốn tài liệu trong thời gian tới.
     Bạn đọc cần giải đáp, tư vấn, hỗ trợ hãy truy cập Fanpage: Thư viện Trường Đại
học Luật Hà Nội hoặc gửi Email: thuvien@hlu.edu.vn.
     Trân trọng thông báo!