Giới thiệu sách mới

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam
Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam
 
Business Law: Principles for today’s commercial environment
Business Law: Principles for today’s commercial environment
 
Mưu lược Mao Trạch Đông
Mưu lược Mao Trạch Đông
 
Lễ
Lễ
 
Labour Law in Sweden
Labour Law in Sweden
 
Sổ tay khởi nghiệp
Sổ tay khởi nghiệp
 
Văn hóa làm việc với người Nhật
Văn hóa làm việc với người Nhật
 
Trật tự thế giới – World Order
Trật tự thế giới – World Order
 
Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay
Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay
 
Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự
Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự
 
Britain for learners of English
Britain for learners of English
 
Kỷ yếu khoa học Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần XVIII 2016
Kỷ yếu khoa học Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần XVIII 2016
 
Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam
Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam
 
East Asia labor and employment law: International and comparative context
East Asia labor and employment law: International and comparative context
 
Family law
Family law
 
Lý Gia Thành - Ông chủ của những ông chủ trong giới kinh doanh Hồng Kông
Lý Gia Thành - Ông chủ của những ông chủ trong giới kinh doanh Hồng Kông
 
Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và Luật Nhân quyền quốc tế
Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và Luật Nhân quyền quốc tế
 
Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân
Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân
 
Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công
Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công
 
Luật Dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng Luật Thừa kế
Luật Dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng Luật Thừa kế